Fostervattenprov

Ett fostervattenprov kan ta reda på om det finns några kromosomavvikelser hos fostret. Provet utförs med hjälp av ultraljud som tydligt ser var fostret ligger. Sedan för läkaren in en tunn nål i magen och tar ett prov på fostervattnet.


FostervattenprovFostervattenprov – så går det till

Med hjälp av ultraljud kan läkaren se var barnet ligger i magen. Därefter förs en tunn nål in i moderkakan, genom magen. Via nålen tas sedan cirka en matsked fostervatten.

Det kan kännas lite obehagligt men provtagningen är så gott som smärtfri. I regel ges ingen bedövning.

Vilken vecka?

Fostervattenprovet tas i graviditetsvecka 15-17. Gör du provet tidigare är riskerna för att få missfall högre.

Vem kan behöva göra ett fostervattenprov?

Är du över 35 år erbjuds du ett fostervattenprov. Detta beror på att risken för att barnet har Downs syndrom ökar ju äldre du blir. Är du 20 år är riskerna 1 på 1000, men är du 35 är risken 1 på 250.

Ett fostervattenprov kan även göras om det finns misstankar om kromosomavvikelser:

  • Har du gjort ett KUB-test där proverna visat på hög risk för kromosomavvikelser.
  • Vid ultraljudsundersökningar kan det visa sig att fostret har missbildningar.
  • Fostervattenprov kan även behövas om det finns misstankar om att fostret har någon infektion.

Sjukdomar som kan upptäckas

Det finns en mängd olika sjukdomar som kan upptäckas vid ett fostervattenprov. Det handlar främst om att upptäcka genetiska fel och kromosomavvikelser.

Några av sjukdomarna kan upptäcka är:

  • Downs syndrom
  • Edwards syndrom
  • Pataus syndrom
  • Ärftliga sjukdomar såsom Huntingtons sjukdom

Dagarna efter provet

Efter att du gjort ett fostervattenprov ska du ta det lugnt och inte utsätta dig för fysisk ansträngning. Du kan känna värk i magen som liknar mensvärk dagen efter.

Provsvaren

Ni får själva bestämma vilken typ av analys som provet ska skickas på. Det finns två olika typer som tar olika lång tid. Antingen skickas provet på en snabbanalys och ni får då svar på ungefär en vecka. Vill ni göra en så kallad fullständig kromosomanalys tar det mellan två till tre veckor att få provresultatet.

KUB-test

Ett KUB-test är en annan typ av undersökning som kan visa om det finns några kromosomavvikelser hos fostret. Det går till på så vis att du lämnar ett blodprov en vecka innan du ska göra en ultraljudsundersökning.

Blodprovet mäter graviditetshormoner i kroppen och i kombination med vad som visar sig på ultraljudet och hur gammal kvinnan är kan läkaren/barnmorskan räkna ut hur stor sannolikheten är för att fostret har någon form av kromosomavvikelse. Huvudsakligen är det Down syndrom som upptäcks vid ett KUB-test.

Visar det sig att sannolikheten att fostret har ett kromosomfel är högre än 1 på 200 rekommenderas oftast kvinnan att göra ett fostervattenprov som tydligare kan se om det finns några avvikelser.