Missfall

Att göra ett fostervattenprov ökar risken för missfall. Risken är högre ju tidigare du gör ett fostervattenprov i graviditeten.


Därför kan fostervattenprov leda till missfall

missfall

Det finns en något ökad risk att få missfall om du gör ett fostervattenprov.

Det är inte själva provet som skadar barnet. Men eftersom provet sticker hål på fosterhinnorna så blir det ett litet hål. Genom detta lilla hål kan det börja läcka fostervatten vilket kan leda till missfall.

Missfallsrisk

Det är viktigt att veta att missfall bara drabbar en av hundra kvinnor som gör ett fostervattenprov.

Risken ökar om det görs för tidigt

Om du för fostervattenprovet allt för tidigt i graviditeten så ökar riskerna för missfall. Därför ska du inte göra att fostervattenprov innan vecka 14.

Om provet görs för tidigt finns det även en ökad risk att barnet föds med klumpfot.