NUPP-test

Ett NUPP-test kan ge en indikation på om fostret har kromosomavvikelser eller inte. Detta test kan göras mellan vecka 11-14. Testet är inte skadligt för dig eller ditt barn.


Vad gör ett NUPP-test?

NUPP-testFörutom att ett NUPP-test bedömer sannolikheten för Downs syndrom så tittar man även på andra saker vid undersökningen.

Exempelvis kan man se hur länge du har varit gravid, om du väntar tvillingar eller trillingar, om barnet har grövre missbildningar och även fastställa tidiga missfall.

Så går ett NUPP-test till

Ett NUPP-test utförs med ultraljud och mäter fostrets nacke. Beroende på hur fostret ligger i magen kan ultraljudet göras på olika sätt.

Antingen görs undersökningen som ett vanligt ultraljud, ovanpå magen. Eller om fostret ligger i en knepig ställning kan man behöva göra ett vaginalt ultraljud. Detta är inte på något sätt skadligt för varken dig eller ditt barn.

I vilken vecka?

NUPP-testet görs efter vecka 11 men innan vecka 14.

Innan vecka 11 är fostret för litet och efter vecka 14 så är vätskespalten för låg.

Normalt mått

Ett normalt mått av nackspalten är cirka två millimeter i vecka 11, och cirka 2,8 millimeter i vecka 14.

Många barn som har en större nackuppklarning upp till 3,5 millimeter föds dock även de helt fullt friska.

Inget säkert resultat

Ett NUPP-test ger ingen säker diagnos utan är bara en indikation på hur stor sannolikhet det är att ditt barn har eller inte har kromosomavvikelser. Ett NUPP-test har cirka en 75 procentig tillförlitlighet.

För att få en säker diagnos krävs det att du gör ett fostervattenprov eller ett moderkaksprov. Dessa två prov kan dock öka risken för missfall.