KUB-test

För att få en indikation på kromosomavvikelser utan att utsätta fostret för risker så är KUB-test det bästa alternativet. Om resultaten visar att det finns en hög risk kanske ni ska överväga att göra ett fostervattenprov.


KUB-testVad gör ett KUB-test?

Ett KUB-test är en ultraljudsundersökning och ett blodprov i kombination.

På detta sätt kan man få oberoende information från två olika undersökningar som kan ge indikation på att fostret har kromosomavvikelser. Detta ger ett säkrare resultat än om du bara skulle göra NUPP-test (ultraljudsundersökning).

Tillförlitlighet

Statistik visar att KUB-test har en tillförlitlighet på 90 procent att upptäcka Down syndrom.

I vilken vecka?

Blodprovet kan lämnas redan i vecka 9. NUPP-undersökningen görs mellan vecka 11 till 14.

Vem får göra ett KUB-test?

Om du får göra ett KUB-test beror på vart du bor någonstans.

Vissa landsting erbjuder bara KUB-test till kvinnor som är över 35 år. Eftersom risken för kromosomavvikelser är större då. Andra landsting erbjuder KUB-test till alla gravida och en del landsting erbjuder inte KUB till någon.

Resultat

Du får ditt resultat direkt efter NUPP-testet. Om du inte lämnat blodprov än så tar det en vecka efter blodprovet innan du får resultatet.