Moderkaksprov

Ett alternativ till fostervattenprov är ett så kallat moderkaksprov. Vid ett moderkaksprov är dock risken lika stor för missfall som vid fostervattenprov.


Moderkaksprov – chorionvillibiopsi

moderkaksprovEtt alternativ till att göra ett fostervattenprov är ett så kallat moderkaksprov. Det går till på ungefär samma sätt som ett fostervattenprov men skillnaden är att det tas en liten bit av moderkakan, biopsi, istället för fostervatten.

Skillnaden är även att du kan göra ett moderkaksprov tidigare än ett fostervattenprov. Du kan göra ett moderkaksprov redan i vecka 10-11.

Vad som kan upptäckas

Precis som vid fostervattenprov kan man med ett moderkaksprov upptäcka kromosomavvikelser såsom Down syndrom. Men med ett moderkaksprov kan även mer allvarliga ärftliga sjukdomar upptäckas.

Två olika analyser

Ett moderkaksprov kan analyseras på två olika sätt. Antingen väljer du att göra en snabbanalys där du inom en vecka får svar på om fostret har någon av de vanligaste kromosomavvikelserna. Du kan då även få reda på barnets kön, om du/ni vill.

Risker med moderkaksprov

Precis som med fostervattenprov finns det risker med att ta ett moderkaksprov. 1 av 100 kvinnor får missfall på grund av provtagningen.

En annan analys som kan göras är en så kallad fullständig kromosomodling. Denna typ av analys görs oftast om det finns en misstänkt risk att fostret har kromosomavvikelser.

Det tar tre veckor att få svar och det kan upptäckas kromosomavvikelser som man inte säkert kan veta om det har någon betydelse eller inte. Du kan med andra ord bli uppskrämd i onödan.